~ PetersFeeds

11 januari 2007

Mashable!
Mashable! biedt het laatste nieuws over social networking en social software. Deze Web 2.0. blog informeert je onder andere over photo en video sharing, social bookmarking en - music.
Mashable!