~ PetersFeeds

21 februari 2007

Accessibility
Stichting Bartiméus Accessibility informeert, enthousiasmeert en licht instellingen, bedrijven en overheid voor over de manieren waarop zij het internet en internetbased multimedia toegankelijk maken voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.