~ PetersFeeds

6 februari 2007

Smart Mobs
Een website en weblog over onderwerpen, besproken in het book Smart Mobs: The Next Social Revolution van Howard Rheingold.
Smart Mobs